Köpevillkor

www.smyckesmarknad.se

FRAKTFRITT VID KÖP ÖVER 99:-

Allmänna Villkor


Smyckesmarknad.se


1. Allmänt


1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Smyckesmarknad.se. Vid köp godkänner du Smyckesmarknads Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning , felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.5 Webbplatsen ägs av Smyckesmarknad.se. Innehållet på Webplatsen ägs av Smyckesmarknad.se. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Smyckesmarknad.se.


2. Avtal och Beställning


2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Smyckesmarknads Integritetspolicy, läs nedan

2.2 Ett avtal om köp ingås när Smyckesmarknad.se bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Smyckesmarknad.se per e-post. Smyckesmarknad.se uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.


3. Kunduppgifter


3.1 Smyckesmarknad.se rekommenderar att Kunden öppnar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Smyckesmarknads behandling av personuppgifter finns i Smyckesmarknads Integritetspolicy.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Smyckesmarknad.se om Kunden misstänker att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Smyckesmarknad.se misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Smyckesmarknad.se rätt att stänga av Kunden. Smyckesmarknad.se har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.


4. Priser, avgifter och betalning


4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på det sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt på Webbplatsen.

4.3 Betalningsvillkor 10 dagar. Om Kund inte betalar inom 10 dagar kan påminnelseavgift på 60:- tillkomma. Vid utebliven betalning kan fakturan skickas vidare till inkasso.


5. Leverans och transport


5.1 Frakt tillkommer med 19:-/beställning under 99:-. Beställningar över summan 99:- levereras fraktfritt.

5.2 Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-3 dagar. Under perioden 1/5 2018 - 31/8 2018 är leveranstiden 5-7 dagar. Detta på grund av att Smyckesmarknad.se befinner sig på sommarmarknader och inte har samma möjlighet till att leverera på inom 1-3 dagar.

5.3 Vid leveransförsening meddelar Smyckesmarknad.se dig detta. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 14 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.


6. Ångerrätt


6.1 Vid köp av varor på Smyckesmarknad.se gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten.

6.3 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett tydligt meddelande till Smyckesmarknad.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Smyckesmarknad.se. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick.

6.7 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden inom 1 vecka. Smyckesmarknad.se får dock vänta med återbetalningen tills Smyckesmarknad.se tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till via banköverföring alt swisch betalning till Kunden.


8. Reklamation


8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Smyckesmarknad.se så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Varan ska då inte ha används under denna tid.

8.2 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Smyckesmarknad.se riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.4 Vid mottagen felaktig eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran inom 7 dagar, med reservation att reklamerad vara finns i lager. Om inte, återbetalas kund inom 7 dagar. Återbetalningen sker via banköverföring eller swisch betalning.


9. Länkar

Smyckesmarknad.se kan länkas från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Smyckesmarknad.se:s kontroll. Även om Smyckesmarknad.se försöker säkerställa att Smyckesmarknad.se enbart länkar till webbplatser som delar Smyckesmarknad.se:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Smyckesmarknad.se inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


10. Ändringar av Villkoren


Smyckesmarknad.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).Säljaren rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


11. Ogiltighet


Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


12. Tillämplig lag och tvist


12.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa Villkor har fastställts den 2018-03-18

----------------------------------------------


Integritetspolicy

Personuppgifter


Smyckesmarknad.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Smyckesmarknad.se:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Smyckesmarknad.se..................., Majorsvägen 1a (besöksadress), 918 32 Sävar, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi kommer endast att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Smyckesmarknad.se behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker till Smyckesmarknad.se:s Integritetspolicy.

Om hela eller delar av Smyckesmarknad.se:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Smyckesmarknad.se använder Googles annonstjänster.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit säkerhetsåtgärder: Smyckesmarknad.se har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Smyckesmarknad.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Smyckesmarknad.se:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Smyckesmarknad.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Smyckesmarknad.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Smyckesmarknad.se korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Smyckesmarknad.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Länkar


Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Smyckesmarknad.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i Integritetspolicy


Smyckesmarknad.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.


Integritetspolicyn har uppdaterats den 2018-03-18

8901 Marmora Road, Glasgow

+00 123456789